מיקום הקורס: מרכז השלטון המקומי, הארבעה 28, מגדלי חג`ג`- בניין צפוני, תל אביב

משך הקורס: 56 שעות אקדמיות | במסגרת 8 מפגשים חד שבועיים.

מועד פתיחת הקורס: 26/04/22 

שכר לימוד:
3,100 ש"ח לעובדי השלטון המקומי (מחיר מסובסד)
3,600 ש"ח למשתתפים שאינם עובדי השלטון המקומי
שכר הלימוד כולל הדרכה, חומר כתוב וכיבוד קל.


כיצד תתמודד העיר הישראלית עם אתגרי המאה ה-21 ?איך נגור ונחיה בערים המצטופפות? כיצד יתפקד המרחב הציבורי? כיצד ניצור סביבות חיים איכותיות ונענה על מגוון לחצים וצרכים? הקורס מציע התבוננות מעמיקה ומגוונת, בעקרונות עדכניים, בשינויים אסטרטגיים ובכלים מעשיים, לקידום סדר יום חדש בתכנון ופיתוח המרחב העירוני )הפיזי והחברתי( הישראלי. סדרת המפגשים תשלב הרצאות ידע תיאורטי עם דוגמאות יישום מן העולם והארץ, סיורים, וסדנאות דיון ועבודה משותפת.