מיקום הקורס: מלון "רמדה" חדרה

מועד פתיחת הכנס: 31/01/2022
מועד סיום הכנס: 02/02/2022