מיקום הקורס: מלון "מלון ג'ייקוב", חדרה

מועד פתיחת הכנס: 16/05/2023
מועד סיום הכנס: 18/05/2023