מיקום הקורס: מלון "מלכת שבא" אילת

מועד פתיחת הכנס: 21/11/2021
מועד סיום הכנס: 24/11/2021