מיקום הקורס: מרכז השלטון המקומי, רח' הארבעה 28, מגדל חאג'ג' קומה 7, ת"א ומפגשים ב- ZOOM 

משך הקורס: 112 שעות אקדמיות | במסגרת 16 מפגשים חד שבועיים

מועד פתיחת הקורס: 17/01/2022
מועד סיום הקורס: 06/06/2023

שכר לימוד:
3,100  ₪ לעובדי השלטון המקומי (מחיר מסובסד)
שכר הלימוד כולל הדרכה, חומר כתוב וכיבוד קל