מיקום הקורס: מרכז השלטון המקומי, רח' הארבעה 28, מגדל חאג'ג' קומה 7, ת"א ומפגשים ב- ZOOM 

משך הקורס: 112 שעות אקדמיות | במסגרת 16 מפגשים חד שבועיים

מועד פתיחת הקורס: 21/02/2022
מועד סיום הקורס: 30/05/2022

שכר לימוד:
2,990  ₪ לעובדי השלטון המקומי (מחיר מסובסד)
שכר הלימוד כולל הדרכה, חומר כתוב וכיבוד קל