מיקום הקורס: מרכז השלטון המקומי, הארבעה 28, מגדלי חג`ג`- בניין צפוני, תל אביב

משך הקורס: 63 שעות אקדמיות | במסגרת 9 מפגשים חד שבועיים.

מועד פתיחת הקורס: 18/05/2022 

שכר לימוד:
2,250  ₪ לעובדי השלטון המקומי (מחיר מסובסד)
2,550  ₪ למשתתפים שאינם עובדי השלטון המקומי
שכר הלימוד כולל הדרכה, חומר כתוב וכיבוד קל.


איסוף, טיפול וסילוק של פסולת מוצקה הם מתפקידיה העיקריים של הרשות המקומית.
עד היום, הנושא לא נלמד באופן מסודר על ידי אנשי המקצוע המטפלים בנושא ברשות המקומית וכל רשות ניהלה את הנושא באמצעות תחושות ומיתוסים.

לראשונה, ילמדו באופן מרוכז ומקיף כל הנושאים הקשורים לנושא, לרבות טכנולוגיות, תכנון וניהול מערך לטיפול בפסולת , פסולת והציבור הרחב , כלים לניהול פסולת ועוד.