מיקום הקורס: מרכז השלטון המקומי, הארבעה 28, מגדלי חג`ג`- בניין צפוני, תל אביב

משך הקורס: 48 שעות אקדמיות | במסגרת 6 מפגשים חד שבועיים.

מועד פתיחת הקורס: 22/11/2022 
מועד סיום הקורס: 20/12/2022

שכר לימוד:
2,450 ₪ לעובדי השלטון המקומי (מחיר מסובסד)
שכר הלימוד כולל הדרכה, חומר כתוב וכיבוד קל.


אירועים מתחת ל- 500 איש המתקיימים במוסדות עירונים, חינוכיים או אירועים בשטח ציבורי, ביוזמת יחידות הרשות השונות, אינם טעוני רישוי עזק, עם זאת הרשות נדרשת באמצעות מנהלי האירועים ובאחריותם לבצע פעולות שוהות כדי להמשיך ולהבטיח את שלום הציבור, בריאותו וביטחונו. הקורס מיועד להקניית ידע בדבר התיאום הנדרש וכן ללמד את דרישות החוק, התקנות, חוזרי המנכ"ל, הנהלים והפרוצדורה הנדרשת לקיום אירוע מתחת ל -500 איש.