מיקום הקורס: מרכז השלטון המקומי, הארבעה 28, מגדלי חג`ג`- בניין צפוני, תל אביב

משך הקורס: 42 שעות אקדמיות | במסגרת 6 מפגשים חד שבועיים.

מועד פתיחת הקורס: 01/02/2022 

שכר לימוד:
2,100 - ₪ לעובדי השלטון המקומי (מחיר מסובסד)
שכר הלימוד כולל הדרכה, חומר כתוב וכיבוד קל.


לראשונה מרכז השלטון המקומי וסמינר הקיבוצים מציע קורס ניהול ייחודי אקדמי ומעשי למנהלי/ות מחלקות גני הילדים ברשויות המקומיות! 

הקורס מהווה הכשרה מקיפה לצורך גיבוש תפיסת תפקיד רחבה, הכוללת את כל תחומי עיסוקם - הקניית ידע, כלים ייחודים ובניית קהילה לצורך יצירת מרחב בטוח ללמידה, להחלפת רעיונות, ליוזמות, לביסוס שפה מקצועית אחידה וללמידת עמיתים משתפת.