מיקום הקורס: מלון "קראון פלאזה" נצרת

מועד פתיחת הכנס: 12/10/2021
מועד סיום הכנס: 14/10/2021