מיקום הקורס: מלון "מג'יק פאלאס" אילת

מועד פתיחת הכנס: 25/10/2021
מועד סיום הכנס: 28/10/2021