מיקום הקורס: מרכז השלטון המקומי, הארבעה 28, מגדלי חג`ג`- בניין צפוני, תל אביב

משך הקורס: 28 שעות אקדמיות | במסגרת 4 מפגשים חד שבועיים.

מועד פתיחת הקורס: 08/02/2022 
מועד סיום הקורס: 01/03/2022

שכר לימוד:
1,950 - ₪ לעובדי השלטון המקומי (מחיר מסובסד)
2,200 - ₪ למשתתפים שאינם עובדי השלטון המקומי
שכר הלימוד כולל הדרכה, חומר כתוב וכיבוד קל.

ההתפתחויות, ההתמודדויות העסקיות והחידושים ברשויות המקומיות מהווים אתגר ניהולי המחייב הרחבת ידע והתמקצעות בענפי הניהול ,התפעול והתחום הפיננסי ברשות.
הדוחות הכספיים של התאגיד העירוני הם למעשה, כלי מרכזי וחשוב המציג תוצאות עבר, ומסייע למנהלים לקבל החלטות לעתיד, בטווח הקצר ובטווח הארוך.
התמחות זו בתחום הפיננסיים נועדה להקנות ידע תיאורטי מעמיק בשילוב כלים מעשיים ויישומיים על מנת לתמוך, להכשיר ולהוביל את המנהל בתהליכי קבלת ההחלטות פיננסיות .