מיקום הקורס: מרכז השלטון המקומי, הארבעה 28, מגדלי חג`ג`- בניין צפוני, תל אביב

משך הקורס: 28 שעות אקדמיות | במסגרת 4 מפגשים חד שבועיים.

מועד פתיחת הקורס: 28/11/2023
 

שכר לימוד:
2,200- ₪ שכר לימוד לעובדי עריות ומועצות מקומיות, החברות במרכז השלטון המקומי (מחיר מסובסד)
2,400 - ₪ שכר הלימוד לעובדי מועצות אזוריות, משרדי ממשלה, גופי סמך  וגופים פרטיים.
שכר הלימוד כולל הדרכה, חומר כתוב וכיבוד קל.

הדוחות הכספיים של התאגיד העירוני הם למעשה,  כלי מרכזי וחשוב המציג תוצאות עבר, ומסייע למנהלים לקבל החלטות לעתיד, בטווח הקצר ובטווח הארוך.
התמחות זו בתחום הפיננסיים נועדה להקנות ידע תיאורטי מעמיק בשילוב כלים מעשיים ויישומיים על מנת לתמוך, להכשיר ולהוביל את המנהל בתהליכי קבלת ההחלטות פיננסיות .