דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי 13/2022 להפקת יריד השלטון המקומי: MUNI-EXPO וועידת השלטון המקומי

 

מרכז השלטון המקומי בישראל (ע.ר.) (להלן: "מש"מ"), מזמין בזאת הצעות להפקת אירועי העוגן של מרכז השלטון המקומי.


במסגרת המכרז מוגדרים:
אירוע א': יריד Muni-Expo, הכולל בין היתר תערוכת חדשנות בהשתתפות מציגים – ספקי שירותים ומוצרים חדשניים הפועלים במרחב המוניציפלי, שורת כנסים מקצועיים וכנס בינלאומי רחב היקף.
אירוע ב': ועידת השלטון המקומי, במהלכה נפגשים באירוע סגור בכירי השלטון המקומי והמרכזי.

ניתן להגיש הצעות לכל אחד מהאירועים, או לשניהם, בהתאם להוראות ולתנאים שבחוברת המכרז המצורפת כקובץ (מונגש).

את ההצעות על נספחיהן יש להגיש במסירה ידנית, במעטפה סגורה וחתומה, בתיבת המכרזים במשרדי מש"מ (חדרה של עו"ד מירה סלומון, ראש מינהל משפט וכנסת במרכז השלטון המקומי) ברחוב הארבעה 19 תל אביב (קומה 10) , וזאת עד למועד שהוארך והוא יום ראשון, 1.5.2022, בשעה 12:00.

הבהרות: שאלות הבהרה בנוגע למכרז יש להעביר בכתב (לדוא"ל בלבד) עד ליום שני, 28.03.2022 בשעה 15:00 לכתובת michrazim@masham.org.il. המענה לשאלות ההבהרה יפורסם באתר מש"מ www.masham.org.il.

במידה ויבחר מש"מ לזמן את המועמדים להצגה פרונטלית, תתקיים ההצגה בתאריכים 2 ו-3 במאי 2022, או בתאריכים אחרים כפי שיתואם ע"י מש"מ.
 

מש"מ רשאי, בכל עת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי, לבטל את המכרז או לצאת במכרז חדש.

 

קובץ מכרז פומבי 13/2022 להפקת יריד השלטון המקומי: MUNI-EXPO וועידת השלטון המקומי >
 

1. הודעת הבהרה בעניין פנייה באמצעות כתובות דוא"ל שונות - מכרז פומבי 13.2022 
2. תשובות לשאלות הבהרה 1 – הפקת יריד השלטון המקומי: MUNI-EXPO וועידת השלטון המקומי

 

לצפייה בקובץ המצורף למכרז