דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי-2022/12 לארגון השתלמות מהנדסי ואדריכלי ערים

את ההצעה על כל נספחיה (כולל הצעת המחיר) יש להגיש במסירה ידנית, במעטפה אחת סגורה וחתומה, לתיבת המכרזים במשרדי מרכז השלטון המקומי שבחדרה של עו"ד מירה סלומון, ברחוב הארבעה 19 בתל אביב-יפו, קומה 10, עד לא יאוחר מיום 1.03.2022 בשעה 12:00.

לצפייה בקובץ המצורף למכרז