דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי -2022/09 לארגון השתלמות לראשי רשויות ערי פיתוח ואיו"ש

את ההצעה על כל נספחיה (כולל הצעת המחיר) יש להגיש במסירה ידנית, במעטפה אחת סגורה וחתומה, לתיבת המכרזים במשרדי מרכז השלטון המקומי שבחדרה של עו"ד מירה סלומון, ברחוב הארבעה 19 בתל אביב-יפו, קומה 10, עד לא יאוחר מיום 1.03.2022 בשעה 12:00.

 

שאלות הבהרה ניתן לשלוח למייל של אילנית דהאן גדש ilanit.d@masham.org.il , עד לתאריך 23.2.22.

לצפייה בקובץ המצורף למכרז