קול קורא להקמת פורום ארגונים המתמחים בהקניית מיומנויות במערכת החינוך