קול קורא אות הנשיא לתקווה ישראלית בחינוך לרשויות מקומיות תשע"ז 2016-2017