001154 מכתב לראשי רשויות בנושא היערכות להכנת מוסדות חינוך לפתיחת שנהל תשעה