מיקום הקורס: מרכז השלטון המקומי, הארבעה 28, מגדלי חג`ג`- בניין צפוני, תל אביב

משך הקורס: 84 שעות אקדמיות | במסגרת 12 מפגשים חד שבועיים.

מועד פתיחת הקורס: 29/11/2021 
מועד סיום הקורס: 14/02/2022

שכר לימוד:
3,800  ₪ לעובדי השלטון המקומי (מחיר מסובסד)
4,200  ₪ למשתתפים שאינם עובדי השלטון המקומי
שכר הלימוד כולל הדרכה, חומר כתוב וכיבוד קל.


מבנה ההעסקה בשלטון המקומי הינו ייחודי ומורכב. מגוון הסכמים קיבוצים, תוספות סקטוריאליות, הסכמים מקומיים, הנחיות רגולטוריות שוטפות וצורך מתמיד בביצוע בקרה שוטפת. בכדי ליישם נכון את שלל ההוראות נדרשת מיומנות רבה והבנה מעמיקה.
בקורס זה נלמד על מגוון הסכמי העסקה בשלטון המקומי ונעניק למשתתפים כלים ודגשים ליישום תקין של ההסכמים והוראות הרגולטוריות.
למנהלי משאבי אנוש קורס זה מוכר לצורך תוספת שכר אקדמאית פרופסיונאלית 2017. לחשבי שכר הכשרה זו נקבעה כחלק מתוכנית של 168 שעות.
קורס זה, הינו פעימת חובה, ושעותיו נחשבות לחלק מההכשרה המצטברת לצורך הזכאות בתוספת של %10 לחשבי השכר ברשות. מי שאינו זכאי לתוספת %10 בשכר, תעודה זה תקנה לו שעות לגמול השתלמות של משרד החינוך , בכפוף להנחיית ועדת גמול ההשתלמות.