מיקום הקורס: המכללה למינהל - ב`ש, השלום 18, באר שבע

משך הקורס: 120 שעות אקדמיות | במסגרת 17 מפגשים חד שבועיים.

מועד פתיחת הקורס: 13/12/2021 

שכר לימוד:
3,450 ₪ שכר הלימוד כולל הדרכה, חומר כתוב וכיבוד קל.


לאור המעבר ל"ניהול עצמי" בבתי הספר אותו מוביל משרד החינוך ולאור הרפורמות האחרות המתרחשות בבתי- הספר מתגבש ומתפתח תפקיד חדש ומרכזי של מינהלן/ית במערכת. ממלא התפקיד האחראי על התפעול האדמיניסטרטיבי/כלכלי בבית הספר, נהנה מהיקף רחב של סמכויות ואחריות, ונדרש לידע וליכולות ניהול וארגון, הן בהיבט התקציבי-מינהלתי והן בהיבטים הניהוליים והפדגוגיים. קורס זה הינו ייחודי בשל היותו ממוקד בהכשרה לתפקיד המינהלן/ית בית-ספר ונבנה בהתאם לצרכים המיוחדים של המערכת הבית-ספרית הפועלת ב"ניהול עצמי".