מיקום הקורס: מרכז השלטון המקומי, רח' הארבעה 28, מגדל חאג'ג הצפוני , תל אביב

משך הקורס: 42שעות אקדמיות | במסגרת 6 מפגשים חד שבועיים.

מועד פתיחת הקורס: 05/02/2023 
 

שכר לימוד:
1,600
- ₪ לעובדי השלטון המקומי (מחיר מסובסד)
שכר הלימוד כולל הדרכה, חומר כתוב וכיבוד קל.


לראשונה מרכז השלטון המקומי וארגון הרופאים הווטרינריים מציע למזכירות השירות הווטרינרי קורס

שיעסוק בהיבטים העיוניים והמעשיים להם הן נדרשות במסגרת עבודתן . 

לצד ידע מקצועי בתחום הווטרינרי  הכולל  הכרת חוקים, נהלים ותקנות הקשורים לעבודת המחלקה הווטרינרית  הן יקבלו כלים ומיומנויות לשיפור תפקודן כמזכירות המחלקה בנושאים של שרותיות, עבודה עם התנגדויות ועבודה בלחץ.

.