מיקום הקורס: מרכז השלטון המקומי, הארבעה 28, מגדלי חג`ג`- בניין צפוני, תל אביב

משך הקורס: 28 שעות אקדמיות | במסגרת 4 מפגשים חד שבועיים.

מועד פתיחת הקורס: 20/04/2021 
מועד סיום הקורס: 11/05/2021

שכר לימוד:
1650 - ₪ לעובדי השלטון המקומי (מחיר מסובסד)
1850 - ₪ למשתתפים שאינם עובדי השלטון המקומי
שכר הלימוד כולל הדרכה, חומר כתוב וכיבוד קל.

הממשלות בעולם עוברות שינויים רבים מסגנון קשיח וצנטרליסטי למודל מבוזר ונזיל, מניהול עצמי להאצלת סמכויות ועוד. מגמות אלו לא פוסחות על הממשל הישראלי שעובר בשנים האחרונות תהליך מואץ של התאמה למציאות החיים המשתנה. רשויות מקומיות רואות בתהליכים אלו אתגר. הקורס נותן כלים לראות בתהליכים אלו הזדמנות ולנצל זאת לטובת השפעה נרחבת על המדיניות הממשלתית על התקצוב הממשלתי לזירה המוניצפאלית.
הקורס ייפתח צוהר ויעניק סל כלים מקצועי שתכליתו מימוש מלא של פוטנציאל ההזדמנויות הממשלתיות הנוכחיות והעתידיות.