מיקום הקורס: מרכז השלטון המקומי, הארבעה 28, מגדלי חג`ג`- בניין צפוני, תל אביב

משך הקורס: 21 שעות אקדמיות | במסגרת 3 מפגשים חד שבועיים.

מועד פתיחת הקורס: 08/02/2022 
מועד סיום הקורס: 01/03/2022

שכר לימוד:
1,600  ₪
לעובדי השלטון המקומי (מחיר מסובסד)
1,850 ₪ למשתתפים שאינם עובדי השלטון המקומי
שכר הלימוד כולל הדרכה, חומר כתוב וכיבוד קל.

בהיות תחום החינוך שירות ממלכתי, אזי המדינה מחויבת במימון מרבית הוצאות הרשות המקומית. קבלת המימון הרלוונטי כרוכה במערך של נהלים, שיטות לקביעת הזכאות לתמיכות ממשלתיות, הנחיות לדיווח ונתונות לבקרה ולביקורת. ניהול משק כספי תקין ומאוזן ברשויות המקומיות, בצד הבטחת מערך שירותים איכותי לתושבים מתאפשר בין היתר ביכולתה של הרשות למצות את זכויותיה בגיוס כספים להם היא זכאית.

קורס זה נועד לשדרג את הידע הנדרש בניהול ומיצוי מערך ההכנסות ממשרד החינוך בתחום אבטחת מוסדות חינוך וניצנים.