מיקום הקורס: מרכז השלטון המקומי, הארבעה 28, מגדלי חג`ג`- בניין צפוני, תל אביב

משך הקורס: 28 שעות אקדמיות | במסגרת 4 מפגשים חד שבועיים.

מועד פתיחת הקורס: 09/02/2021 
מועד סיום הקורס: 02/03/2021

שכר לימוד:
1450 - ₪ לעובדי השלטון המקומי (מחיר מסובסד)
1800 - ₪ למשתתפים שאינם עובדי השלטון המקומי
שכר הלימוד כולל הדרכה, חומר כתוב וכיבוד קל.


בעשורים האחרונים חל שינוי בתפיסה של האזרחים ושל מוסדות המדינה והציבור בנוגע ל`השתתפות`. בעבר התפיסה היתה כי השתתפות של תושבים נעשית בעיקר בהיבטים חברתיים, בהקשר לפרויקט מסוים, בעוד שכיום השתתפות נתפסת כזכות של האזרחים בחברה הדמוקרטית. שינויים אלו מחייבים התמקצעות מנהלים בהיבטים הקשורים בניהול `שיתוף הציבור` כגורם מפעיל, יוזם, או שותף בתהליכים אלו.
משתתפי הקורס יקבלו כלים לניתוח ולניהול תהליכי השיתוף, יתנסו במודלים של שיתוף וינתחו מקרים תיאורטיים ומעשיים.