מיקום הקורס: מרכז השלטון המקומי, הארבעה 28, מגדלי חג`ג`- בניין צפוני, תל אביב

משך הקורס: 49 שעות אקדמיות | במסגרת 7 מפגשים חד שבועיים.

מועד פתיחת הקורס: 24/05/2022 

שכר לימוד:
2,700  ₪ לעובדי השלטון המקומי (מחיר מסובסד)
3,100  ₪ למשתתפים שאינם עובדי השלטון המקומי
שכר הלימוד כולל הדרכה, חומר כתוב וכיבוד קל.


גישת "עיר חכמה" מהווה שילוב מיטבי בין צרכים עירוניים לבין חדשנות ומידע. הגישה מחברת סינרגטית תחומים עירוניים - ביטחון אישי, תכנון, מערכות מידע, ניהול אנרגיה, פסולת וביוב, תחבורה, חינוך, ושטחים פתוחים. הקורס נועד להכיר לאנשי מקצוע מרשויות מקומיות הזדמנויות ויתרונות לגישת העיר החכמה.