מיקום הקורס: מרכז השלטון המקומי, הארבעה 28, מגדלי חג`ג`- בניין צפוני, תל אביב

משך הקורס: 60 שעות אקדמיות | במסגרת 10 מפגשים חד שבועיים.

מועד פתיחת הקורס: 02/01/2023 
מועד סיום הקורס: 13/03/2023

שכר לימוד:
3,100 - ₪ לעובדי השלטון המקומי (מחיר מסובסד)
3,550 - ₪ למשתתפים שאינם עובדי השלטון המקומי
שכר הלימוד כולל הדרכה, חומר כתוב וכיבוד קל.


העולם בכלל והרשויות המקומיות בפרט, נכנסו לעידן של שינויים מהירים ועמוקים (שינויים טכנולוגיים לצד תהליכים רב דוריים בכוח העבודה הארגוני). שינויים אלה חושפים פערים בכשירות ובידע, ומהווים רק חלק קטן מהאתגרים עמם נאלצים להתמודד המנהלים ברשויות המקומיות.
העת הזאת מחייבת מעבר מעמדה "שמרנית" לעמדה של התפתחות, גמישות ושינוי. המנהלים ידרשו לאמץ יכולות וגישה מובילה ומנהיגותית שתתמוך בהתאמת הרשות המקומית לעידן מואץ של שינויים קיצוניים, וזאת על מנת להמשיך לספק את השירות הטוב ביותר לתושבי העיר.

קורס זה נועד לסייע למנהלים ברשויות המקומיות בהתמודדות עם האתגרים הרבים. הקורס יפגיש את המשתתפים עם מגוון כלים ושיטות ניהוליות חדשניות ויינתנו כלים יישימים ואפקטיביים לביצוע תפקידם באופן המיטבי להם ולארגון. הקורס משלב תהליך למידה חוויתי, אישי וקבוצתי.