הבית לגישור ובוררות במרכז השלטון המקומי, מברך על הסדר גישור נוסף בסכסוך מורכב שעניינו שכ"ט מתכננים בפרויקט הנדסי גדול , אשר היו מעורבים בו צדדים רבים ובכללם המתכננים, מספר תאגידי מים והמדינה בתביעות ותביעות שכנגד.

חרף מורכבות וריבוי ההליכים והצדדים הצליחו המגשרים עו"ד דניאלה גז ואביק קוסטיצקי להוביל את כלל הגורמים להסדר גישור לשביעות רצונם של כלל הגורמים וזאת תוך ישיבת גישור אחת בלבד.

מצ"ב החלטת בית המשפט מיום 16.11.22 הנותנת תוקף של פסק דין להסדר הגישור.

פסק דין 1 עד 2.pdf