סכסוך בין רשות מקומית במרכז הארץ והנהנים על פי צוואת המנוח , שהיה הבעלים הרשום של הבית נשוא דרישת תשלום היטלי פיתוח לאחרונה הסתיים בהצלחה בהליך גישור קצר ומהיר של ישיבה אחת בלבד.

בעתירה המנהלית שהוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב טענו האחים, יורשי המנוח לבטלות דרישת ההיטלים על ידי הרשות המקומית עקב בקשה שהוגשה על ידם להעברת זכויות בבית המנוח בעקבות הסכם לחלוקת עזבון , הסכם שבמסגרתו רכש אחד האחים את חלקו של אחיו בבית.

בהליך הגישור שהתנהל בבית לגישור בוררות במרכז השלטון המקומי בראשותה של עוה"ד מיטל וינקלר תשובה , בפני עוה"ד ד"ר דוד בוסקילה ועו"ד שולה רגב נבחנו טענות הצדדים והושג הסדר גישור שהוגש לבית המשפט לאישורו.

הסדר הגישור אליו הגיעו הצדדים בסיוע המגשרים סיים את המחלוקת שבין הצדדים להליך באופן מיטבי, תוך שימת דגש לאינטרסים של הצדדים, בהליך קצר ויעיל שחסך לצדדים התדיינות והוצאות מיותרות.

הסכם הגישור שהושג קיבל את ברכתו של בית המשפט המחוזי בתל אביב אשר נתן לו תוקף של פסק דין.

הסדר גישור ארנונה והיטלים