מיקום הקורס: מרכז השלטון המקומי, הארבעה 28, מגדלי חג`ג`- בניין צפוני, תל אביב

משך הקורס: 35 שעות אקדמיות | במסגרת 5 מפגשים חד שבועיים.

מועד פתיחת הקורס: 16.02.2022

שכר לימוד:
1,950  ₪ לעובדי השלטון המקומי (מחיר מסובסד)
2,200  ₪ למשתתפים שאינם עובדי השלטון המקומי
שכר הלימוד כולל הדרכה, חומר כתוב וכיבוד קל.


בשני העשורים האחרונים תחומי הסביבה השונים במשרדי ממשלה ורשויות מקומיות תופסים מקום רחב יותר ויותר בעשייה, מתוך הבנת חשיבות הסביבה לאיכות חיים ובריאות הציבור וכחלק ממגמה גלובאלית לקידום פיתוח בר קיימא. מתוך כך, תפישת הכלכלה המקומית מחד והקצאת תקציבים ממשלתיים ואחרים התפתחה רבות. רשות מקומית אשר מנצלת את התקציבים הללו ומקדמת פרויקטים בתחומה מרוויחה איכות חיים לתושביה, שומרת על הסביבה וחוסכת כסף ומשאבים.
מכיוון שהנושא מנוהל ע"י מספר משרדי ממשלה וארגונים, קיים קושי לאתר את התמיכות בזמן ולהגישן כהלכה. בנוסף, גם כאשר התמיכה מאושרת רשויות רבות לא ערוכות למורכבות ומתקשות במימוש הפרויקטים.
קורס זה יתמקד בשלושת השלבים למימוש תקציבים בנושאי סביבה - איתור התמיכות, הדרכה להגשתן באופן מיטבי והנחיות למימוש ההתחייבויות וקבלת התמיכה.