מיקום הקורס:  מרכז השלטון המקומי, הארבעה 28, מגדלי חג'ג' - בניין צפוני, תל אביב

משך הקורס: 28 שעות אקדמיות | במסגרת 4 מפגשים חד שבועיים.

מועד פתיחת הקורס: 18/05/2022 

שכר לימוד:
1,600 -
₪ לעובדי השלטון המקומי (מחיר מסובסד)
1,800- ₪ למשתתפים שאינם עובדי השלטון המקומי
שכר הלימוד כולל הדרכה, חומר כתוב וכיבוד קל.


אתגר מרכזי במימוש פרויקטים תחבורתיים הינו מציאת המקור התקציבי עבורם. בקורס תחשפו למקורות התקציביים (ממשלתיים, סמי ממשלתיים ופרטיים) ולאופני הפעולה עמם לצורך קידום פרויקטים של תחבורה בת קיימא ברשויות המקומיות. בנוסף תכירו את מקורות המידע הקיימים שיתמכו בתכנון וקבלת החלטות בתחום כמו: מערכת חצב, מערכת תלתן, אתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועוד. איסוף המידע הרלוונטי הינו כלי הכרחי בהבנת המצב ובבניית פרויקט תחבורה בת קיימא מתאים.