אנגלית English מידע עדכני - RSS facebook
   
   
הפוך לדף הבית
היחידה הכלכלית
עדכונים מיקצועיים
קורסים
חוזר מנכל
מכרזים
גלריית תמונות
עיתון מפתח העיר
סביבתון
הפורום ה 15
משרד החינוך פירסם נוסח מכרז והנחיות להסעות תלמידים.
מפרסם: עו"ד נועה בן אריה - יועצת משפטית מש"מ, פורסם בתאריך
 
 
לקראת שנת הלימודים תשע"א, הפיץ משרד החינוך את נוסח המכרז וחוזה ההתקשרות המומלצים לרשויות המקומיות להסעות תלמידים. המכרז וחוזה ההתקשרות נבדקו ע"י היועצים המשפטיים למש"מ.
מצורף מסמך ובו הנחייתו של מר דודו לוי,  מ"מ מנהל אגף הסעות והצטיידות במשרד החינוך בדבר הסדרי הפיקוח והבקרה המחייבים במסגרת המכרזים והחוזים עליהם מחוייבים המסיעים בהתקשרות עם הרשויות המקומיות.
עדכוני חקיקה, שכר ותעריפים
אתר מחשבון המים
אודות האתר