כנסת ורווחה

כנסת ורווחה

המינהל מקשר בין הכנסת לבין הרשויות המקומיות ודואג להגן על האינטרסים שלהן בתחום החקיקה בכנסת. הפעילות מתרכזת סביב חקיקת חוקים הנוגעים לתפקידיהן של הרשויות המקומיות וכן בנושאים כלכליים שיש להם השפעה ישירה או עקיפה על איתנותן הפיננסית של הרשויות המקומיות.

 
בתחום הרווחה מהווה המינהל חולייה מקצועית מרכזית ובעלת השפעה בעיצוב מדיניות הרווחה ודרכי יישומה בפועל ידי מחלקות הרווחה ברשויות המקומיות. המינהל עומד בקשרי עבודה עם משרד הרווחה והשירותים החברתיים כגורם עיקרי בקביעת מדיניות הרווחה ותקצובה וכן עם גורמים נוספים כגון גורמים וולונטריים, מגזר שלישי ומשרדי ממשלה נוספים.

בנוסף, מטפל המינהל בקידום מעמד האישה והשיוויון המגדרי, ומצוי בקשר עם הגורמים האחראים ברשויות למניעת הטרדות מיניות. 
איך יוצרים איתנו קשר:

 

פיני קבלו סמנכ"ל

03-6844279 pini@masham.org.il

עבור לתוכן העמוד