משלחת האיחוד האירופי למדינת ישראל

משלחת האיחוד האירופי למדינת ישראל

האיחוד האירופי מיוצג על ידי 130 משלחות בכל רחבי העולם. משלחת הנציבות האירופית למדינת ישראל נפתחה רשמית כמשלחת דיפלומטית בשנת 1981.
עם כניסתה לתוקף של אמנת ליסבון ב-1 בדצמבר 2009, הפכה המשלחת הדיפלומטית למשלחת רשמית של האיחוד האירופי.

פעילותה של המשלחת נסובה סביב ניהול היחסים הרשמיים בין ישראל לאיחוד האירופי בחמישה תחומים עיקריים: פוליטיקה, סחר, פרויקטים, עיתונות ומידע, ומדע.

בתחום הסחר, המשלחת עומדת בקשר סדיר עם משרדי ממשלה ועם המגזר העסקי, ומקדמת קשרי סחר בין האיחוד האירופי וישראל. היא עוסקת גם במגוון סוגיות הנוגעות להסכמים שונים בין האיחוד האירופי וישראל.

בתחום הפרויקטים, המשלחת מתאמת תכניות ופרויקטים רבים כגון תכנית תרבות מקומית ואזורית, את תכנית השותפות למען השלום (Partnership for Peace Programme) של האיחוד האירופי, פרויקטים לתמיכה בזכויות אדם, פרויקטים בתחום המגדר ובתחום של שיתוף פעולה חוצה-גבולות. היא מתאמת גם פעילויות במסגרת פרויקט התאומוּת ושיתוף פעולה בין רשויות אירופיות וישראליות.

בתחום המדע, המשלחת תורמת באופן פעיל ליישום ההסכמים השונים הקיימים בתחום המדע והטכנולוגיה בין ישראל לאיחוד האירופי, ומקדמת שיתוף פעולה בין הארגונים הישראליים העוסקים בטכנולוגיה ומדע ובין מקביליהם האירופיים. כמו גם פעילות בנושאים סביבתיים.

מינהל קשרי חוץ במרכז השלטון המקומי נמצא בקשר שוטף עם הנציבות בישראל ומקדם שיתופי פעולה מול הרשויות המקומיות.

 » לאתר משלחת האיחוד האירופי למדינת ישראל לחצו כאן. 
עבור לתוכן העמוד