The 5th Cities Summit Tel-Aviv- Cracking the Innovation Code- ההרשמה נסגרה

The 5th Cities Summit Tel-Aviv- Cracking the Innovation Code- ההרשמה נסגרה

במסגרת נכונותינו להנגיש בפני העוסקים בקשרי חוץ, בכלל הרשויות המקומיות, פעילות רלבנטית שיש בה כדי להועיל לקידום פעילות ענפה ופורה, אנו שמחים להציג בפניכם מידע אודות The 5th Cities Summit Tel-Aviv.

הועידה תתקיים בין התאריכים 15-16 בספטמבר 2014 בנושא חדשנות בערים.

 

» למידע נוסף הינכם מוזמנים לבקר באתר הכנס.

עבור לתוכן העמוד