ביקורים מקצועיים בחו"ל

ביקורים מקצועיים בחו"ל

רקע

ידוע, כי פעילות הרשויות המקומיות מתבצעת בקשת רחבה של תחומים אשר מטרת כולן להביא לשיפור רמת חייהם של התושבים. זו המטרה העליונה לשם מתועלים משאבי הרשות.

אנו חיים בעידן גלובלי, פתוח ומקושר יותר מאי פעם, בו שיתופי פעולה ולמידת רעים מערים וגופים בינלאומיים, מכל קצבי תבל, הנם אפשריים, נגישים ובעיקר רלוונטיים. מי שאינו פתוח ללמידה ולשיתופי פעולה עם גורמים מהזירה הבינלאומית פשוטו כמשמעו נותר מאחור!

כך, מצליחה הזירה הבינלאומית לפתוח בעבור הרשויות המקומיות צוהר לעולם של חשיבה חדשנית ויצירתית מלאה בהזדמנויות ופתרונות ישימים, "מחוץ לקופסא", בכל תחומי פעילותה- החל מתברואה, רווחה ואיכות סביבה וכלה בפיתוח כלכלי ויצירת מקומות תעסוקה.

כחלק מפעילות זו, יכולה וצריכה הרשות המקומית לשלוח נציגים מקצועיים מטעמה להיפגש עם מקביליהם בערים נוספות בעולם או בגופים בינלאומיים המאגדים ידע וניסיון של שנים רבות ממקומות שונים בעולם. זאת, במטרה ללמוד על אופני התמודדות חדשניים עם אתגרים מורכבים, אשר אינם מוכרים ברמה המוניציפאלית בישראל ול"ייצא",  במקביל, ידע מקומי, רב-תועלת, שאינו קיים בערים אחרות בעולם. 

חשוב שביקורים אלה יתקיימו לאחר שמוצו כל האפיקים האחרים העומדים לרשותינו בעידן הגלובאלי: אינטרנט, שיחות ועידה בוידיאו, מיילים וטלפונים.

עם זאת, אין להמעיט בחשיבות הקשר האישי, ה"נטוורקינג" והמגע האנושי, לטובת קידום פרוייקטים רבי ערך לתושבי הערים השונות. למידה נכונה של המושג "נטוורקינג" נעשית כיום באוניברסיטאות המובילות והידועות בעולם, ובראשם אוניברסיטת הרווארד בבוסטון. קיים משנה חשיבות באיתור האנשים הרלבנטיים, שיוכלו לסייע לנו לקדם את האינטרסים העירוניים, לדעת ליצור את המגע באופן האופטימאלי לקידום אותם אינטרסים, והחשוב ביותר- לשמר את אותם הקשרים, לטפחם ולהביא אותם לכדי מיצוי. 

 

 

עבודת מטה כהכנה

 

גיבוש יעדים:

חשוב להדגיש, כי ביקורים מקצועיים מסוג אלה צריכים להיות מתוכננים בקפידה, לפרטי פרטים, עם אג'נדה ברורה וסדורה ועם יעדים מדידים. אלו צריכים לשקף את התרומה של הנסיעה לשיפור וייעול השירות הניתן לתושב. שכן, כל שימוש במשאבי העירייה, ומתוקף כך בכספי ציבור, חייב להיעשות בשיקול דעת, תוך ראיית התועלת והנחיצות לרווחה הכוללת של הרשות המקומית ותושביה.

לדוגמא, ביקור מקצועי של עובדים סוציאליים בעיר בינלאומית והיכרות מעמיקה עם עבודת עמיתיהם למקצוע בעיר זו, מפרים, מעשירים ומעצימים את פעילות עובדי הרווחה של הרשויות המקומיות בישראל. כתוצאה, האוכלוסיות החלשות ביותר בחברה מקבלות שירות טוב יותר.

טרם תכנון הביקור המקצועי, צריכה להיעשות חשיבה משותפת של כלל הגורמים המקצועיים ברשות המקומית בנוגע לסוגיות שעולות תכופות ושיש ערך מוסף ללמידה מהנעשה בעולם בכדי לשפרם.

 

תיאום תכנית הביקור:

משנעשה איתור צרכים זה, נוצר קשר עם המקבילים באותו גוף בינלאומי או עיר ממנה מעוניינים ללמוד על אותן סוגיות. ניתן להתייעץ בנוגע לגורמים המתאימים עם המינהל לפיתוח בינלאומי במרכז השלטון המקומי ו/או הגורמים האמונים במשרד החוץ (את פרטיהם ניתן למצוא בחדר מצב של משרד החוץ), ובכלל זה שגרירות ישראל באותה מדינה זרה וכן, במידה ומתאפשר, שגרירות מדינת היעד שלכם, בישראל. זאת, כדי לוודא כי הביקור מתוכנן במקצועיות וביעילות המירביים. כל דקה בביקורים מסוג אלה יקרת ערך ולכן יש לנצלה בחכמה. שאלו את עצמכם- כיצד פגישה זו מעשירה ותורמת לעשייה בישראל של חברי המשלחת?

חשוב לנסות ולאתר יזמים מובילים, אדריכלים יוצאי דופן, אנשי מקצוע בעלי אוריינטציה מוניציפאלית ועוד במטרה ל"העשיר" את תוכנית הביקור במקורות רבים ככל הניתן של ידע ייחודי ומועיל.

כמעט בכל יעד בעולם קיימת קהילה יהודית ורצוי למפות מי הגורמים הבכירים באותה הקהילה ולייצר פגישה עמם. זאת, כדרך ללמוד אודות הנעשה בעיר או במדינה ממקור נוסף וכן, לייצר קשרים נוספים שייתכן ותהא בהם תועלת לקידום היעדים המוצבים בראשית הדרך.

נהוג, כי בתחילת כל פגישה רשמית ראש המשלחת מציג בפני המארחים את חברי המשלחת ואת מטרות הביקור. ייצוגיות היא ערך עליון במובן זה. חשוב להגיע לכל הפגישות בזמן וללא איחורים, עם כרטיסי ביקור עדכניים באנגלית ובלבוש רשמי. גברים מצופים להיות לבושים בחליפות ועניבות.

במידה ויש שומרי מסורת המעוניינים לאוכל אוכל כשר ניתן ליצור קשר מבעוד מועד עם בית חב"ד מקומי לקבלת ארוחות חמות. כמו כן, היה ונאלצתם לשהות במהלך השבת בחו"ל, מומלץ לבחון דרכי הגעה לבית כנסת קרוב ולוודא כי לא מתוכננת פעילות מכניסת השבת ועד צאתה.

 


הכנת תיק ביקור:

כעת, כאשר קיימת אג'נדה סדורה לביקור ותואמו כל הפגישות, נכון להכין אוגדן אשר יכיל בתוכו את הרשימה הבאה. מטרת האוגדן לוודא כי המשלחת מגיעה ערוכה ומוכוונת מטרה לקראת הביקור :

מטרות הביקור
רקע על אנשי המקצוע ומידע על המוסדות והמקומות בהם יבקרו חברי המשלחת
לו"ז מפורט
מידע כללי על התרבות המקומית (הרכב האוכלוסייה, היסטוריה, תרבות, הקהילה היהודית וכו')
כללי נימוסים והליכות (דין מדינות אירופה אינו כדין מדינות מזרח אסיה וכו')
דף נוהלי בטיחות – ניתן למצוא נוהלי בטיחות מומלצים באתר זה בתפריט הראשי תחת "מידע מקצועי" ß "כלים ועזרים שימושיים".
דף קשר לכל חברי המשלחת, הנציגות הישראלית במקום ו/או חב"ד, מספרי המלונות בהם המשלחת מתוכננת ללון.
 

תדרוך:

טרם היציאה, חשוב לכנס את חברי המשלחת לקבלת הנחיות והסברים בנוגע לביקור והבהרת מטרותיו. במהלך תדרוך זה, יחולק תיק הביקור המוזכר לעיל. ניתן להזמין הוגי דעות ובעלי מומחיות באשר למדינה, העיר אליהם הינכם מתוכננים להגיע ו/או הנושא אותו הינכם מעוניינים לקדם באופן ספציפי, דוגמת שימור אתרים והפיכתם למקור מניב הכנסה.

ייתכן ובמקרים מסויימים כדאי לשקול להזמין נציגי ציבור לדיון מסוג זה, על מנת להמחיש לתושבים, כי הנסיעה נועדה למטרות ראויות וחיוניות וכי טובת הציבור היא זו העומדת לנגד עיני הרשות המקומית. במקרים מסויימים אף רצוי לצרף גורם או שניים המייצגים את אותו ציבור הרלבנטי למטרות הנסיעה.

 

היום שאחרי

עם החזרה לארץ, נהוג לשלוח מכתבי תודה למארחים ולגורמים שסייעו בארגון הביקור, כמו גם לכל הגורמים המקצועיים עימם נפגשתם במהלך הביקור. באופן זה ניתן לפתח שיתופי פעולה וחילופי ידע לאורך זמן שיביאו למינוף העשייה המקומית.

כמו כן, קיימת חשיבות וחובה לכתיבת סיכום ביקור. זאת, בראש ובראשונה במטרה לאפשר לגורם המוביל ו/או היוזם לבצע מעקב אחר המסקנות ו/או ההחלטות שסוכמו במהלך הביקור. כמו כן, חשיבות הסיכום היא בין היתר בעצם קיומו, שכן השקיפות היא כלי עזר בידי הרשות המקומית אל מול הציבור אותו היא מייצגת.

על הסיכום לפרט את אירועי הביקור בתמציתיות וכן, את המסקנות והפעולות הנגזרות מהביקור. הסיכום אמור לשמש, בין היתר, מענה לשאלה, כיצד הביקור הנ"ל היטיב, מיטיב ויטיב בעתיד עם תושבי העיר?

עבור לתוכן העמוד