ביקורים מקצועיים בישראל

ביקורים מקצועיים בישראל

רקע

ביקורים מקצועיים ברמה המוניציפאלית של גורמים בין-לאומיים מהווים אפשרות עבור הרשות המקומית לשווק את "מרכולתה" ובכך לקדם את התעשייה המקומית, מפגשי "עם אל עם", להציג את עשייתה ובאופן זה גם לבסס את מעמדה הבין-לאומי.

הגדרת יעדי הביקור

אירוח ביקור מקצועי ברשות המקומית צריך להיעשות כאמצעי לקידום שיתופי פעולה ברמה המוניציפאלית וכאמצעי לקידום הרווחה הכוללת של התושבים. על מנת לעשות זאת, על הרשות המקומית לגבש יעדים ברורים אותם היא מעוניינת לקדם בתחומה. שכן, ביקורן של משלחות מקצועיות הן נדבך אחד, מתוך מערך כולל אותו הרשות המקומית מקדמת.

יתרה מזאת, לאור העובדה כי אירוח ביקורים מקצועיים של גורמים מחו"ל ברשות המקומית כרוך בהוצאת כספי ציבור, יש לתת את הדעת במונחים של עלות מול תועלת מוחשית עבור התושב והיכולת להשיג יעדים דה-פקטו מביקור שכזה.

עבודת מטה כהכנה- חשוב לבצע בדיקת רקע על המשלחת המגיעה

 

עשו מחקר אינטרנטי והתייעצו עם גופים מקצועיים המעורים בתחום לגבי הרכב המשלחת והאג'נדה אותה היא מקדמת. הגופים שנכון להיוועץ עימם, בין היתר, הם המינהל לקשרי חוץ ופיתוח בין-לאומי במרכז השלטון המקומי, מטה משרד החוץ, שגרירות ישראל באותה המדינה ו/או גוף מקצועי אחר הנראה לכם לנכון.

חישבו מהם נקודות החוזקה של הרשות המקומית שלכם. איזו עשייה יוצאת דופן נעשית ויכולה להעשיר את המבקרים. הביאו גורמי מקצוע ומומחים בתחום אשר יסבירו לעומק על תהליכים ופרויקטים הנעשים ברשות המקומית, באופן שיאפשר למידת רעים אפקטיבית. שכן, העשייה ברשויות המקומיות בישראל הינה מגוונת ומבורכת.

נהוג, שהגורם המארח דואג ללינה, נסיעות פנים והסעדה, בעוד שהגורם המוזמן דואג לכיסוי עלויות הטיסה. לא ניתן, כמובן, להכתיב זאת לעיר השותפה ויש לסכם זאת אל מול הגורם המוזמן.

היום שאחרי

 היות ואנו שמים דגש רב על המשכיות הפעילות ויישומה בשטח, אנו ממליצים מאוד על כתיבת סיכום ביקור מקצועי שיאפשר לכם לבצע מעקב אחר מסקנות ו/או החלטות שהתקבלו במהלך הביקור. עצם פרסום סיכום הביקור בעל ערך מוסף וחשיבות רבה. מסמך מסוג זה מעודד שקיפות, פעילות תקינה וכלי עזר בידי הרשות המקומית אל מול הציבור אותו היא מייצגת.

לסיום, חשוב להדגיש את קיומו של עקרון ההדדיות. לפי הנוהג הרווח בקהילה הבין-לאומית, הרשות המקומית המארחת תזכה להדדיות מצד הרשות המקומית המתארחת, על ידי אירוח ביקור מקצועי בתחומה. הדדיות זו הינה אמצעי בידי הרשויות המקומיות לייצר תהליך רב שנים של שיתופי פעולה, כמו גם לחיזוקם ולהעמקתם. ככל שעבודת המטה בין הביקורים נעשית באופן יסודי יותר, כך הביקורים המקצועיים ההדדיים משמעותיים יותר ומשרתים את טובת תושבי הרשות.

עבור לתוכן העמוד