תוכנית sudep לעידוד פרוייקטים בתחום האנרגייה - מאי 2015

תוכנית sudep לעידוד פרוייקטים בתחום האנרגייה - מאי 2015

כחלק מהמגמה להנגיש יוזמות והזמנויות בזירה הבינ"ל לרשויות המקומיות בישראל, הפיץ מינהל קשרי חוץ במרכז השלטון המקומי בתחילת 2014 קול קורא של תוכנית SUDEP - Sustainable Urban Demonstration Energy Projects מטעם האיחוד האירופי.  ההפצה לרשויות המקומיות יצרה חלון הזדמנויות לרשויות לסייע במימון פרויקטים בתחום אשר הם מנסים לקדם, וזאת בראייה רחבה במטרה להביא לשינוי בזירה העולמית. במסגרת התוכנית לעידוד "פרויקטים עירוניים בתחום של אנרגיה בת קיימא" (SUDEP), זכו לאחר שנענו לקול הקורא הערים אילת וכפר סבא. היעדים שהוצבו בפרוייקט במסגרת הקול הקורא מתמקדים בשלושה נושאים מרכזיים:
1.             עידוד התייעלות אנרגטית, חיסכון באנרגיה ואנרגיה מתחדשת
2.             שיפור היכולת של רשויות מקומיות להוציא לפועל מדיניות אנרגיה
3.             יצירת פעילויות לדוגמא אשר יהוו מודל לחיקוי באזור כולו
מנהל קשרי החוץ במרכז השלטון המקומי ימשיך ליצור חיבור בין פרוייקטים מטעם ארגונים בינלאומיים לערים ורשויות מקומיות בישראל בכדי ליצור שינוי.
 
בתוך כך במהלך חודש מאי 2015 נסעו ראשי הערים הנ"ל בליווי מנהלי הפרויקט מטעמם לכנס שערך האיחוד האירופי בעיר סחיאת שבמרוקו ושם הציגו הערים מישראל את התקדמות הפרוייקטים בתחומים שהאיחוד מסייע במימונם. הפרויקט, הממומן על ידי האיחוד האירופי, שם לו למטרה לספק הדרכה, תמיכה וסיוע טכני לרשויות המקומיות במדינות המזרח התיכון. החזון הוא לסייע לרשויות אלו לייעל ולשפר את ביצועיהן הסביבתיים, ובמיוחד להקל על ההתמודדות עם אתגרי הפיתוח והקיימות העומדים בפניהן.
עבור לתוכן העמוד