ביקור נציגות הפדרציה היהודית של ניו יורק בחדרה - יוני 2014

ביקור נציגות הפדרציה היהודית של ניו יורק בחדרה - יוני 2014

ביוני 2014, ביקרו בעיר חדרה נציגות הפדרציה היהודית של ממדינת ניו יורק.

הנציגות הגיעו ארצה במטרה לבחון מודלים עירוניים במסגרתם מספקת העיר שירותים מקיפים למגוון תושביה.

הנציגות התעניינו באופן בה העירייה מתפקדת כארגון הבא במגע עם הקהילה אותה הוא משרת ומייצג, כארגון הנועד לעודד אינטראקציה קהילתית בין האוכלוסיות השונות החיות בעיר.

המוקד בביקור הושם על מרכזים שונים שמפעילה העירייה דוגמת המרכז לגיל הרך, מרכז היום לקשיש על מורכבותו, מוזאון הטכנודע ומרכז הצעירים החדש שנפתח בעיר. כלומר, הועברה לאורחות הדרך בה המבנה העירוני מתגייס לעידוד הקהילתיות העירונית בהתאם לכל אחד מהרבדים בעיר.

בביקור לקחו חלק ראש העירייה, מנכ"ל העירייה, עוזרו של ראש העיר, ראשי אגפים ומנכ"לית הקרן לפיתוח העיר והומחש הלכה למעשה שתוף הפעולה ההדוק בין העירייה לבין העמותות הפועלות בחסותה.

ביקור זה מהווה דוגמא לפעילות מינהל קשרי החוץ במרכז השלטון המקומי, לחיבור בין גורמים משמעותיים מהזירה הבינלאומית לרשויות המקומיות בישראל מתוך כוונה לייצר שתופי פעולה העשויים להצמיח תועלת מוחשית לתושבי הרשויות המקומיות.

עבור לתוכן העמוד