הצעת תקציב המדינה לשנים 2015-2016

הצעת תקציב המדינה לשנים 2015-2016

משרד האוצר פרסם את הצעת תקציב המדינה לשנים 2015-2016 וכן את חוברת הרפורמות והשינויים המבניים המתלווה לחוק התקציב לשנים 2015-2016,

 

רצ"ב הקישורים (לפי הסדר) לאתר משרד האוצר:

 

http://mof.gov.il/releases/documents/%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA%20%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%99%D7%9D%20%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%AA%20%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%91%20%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%9D%20201615.pdf

 

 

http://mof.gov.il/releases/documents/structuralchanges1516.pdf

עבור לתוכן העמוד