עיקולי בנקים ממוחשבים

18/01/2015

עיקולי בנקים ממוחשבים

בשנת 2006 נחתם הסכם בין מרכז השלטון המקומי ואיגוד הבנקים בנושא עיקולי בנקים ממוחשבים
לנוחיותכם מצ"ב ההסכם מול האיגוד
בהתאם להסכם מצ"ב רשימת לשכות השרות ("גורם מעקל") המעודכנת.
עבור לתוכן העמוד