אבטחת מוסדות חינוך-שינוי שיטת ההתחשבנות החל משנת הלימודים תשע"ה

2/09/2014

אבטחת מוסדות חינוך-שינוי שיטת ההתחשבנות החל משנת הלימודים תשע"ה

רצ"ב מכתב בנושא אבטחת מוסדות חינוך - שינוי שיטת ההתחשבנות החל משנת הלימודים תשע"ה.
עבור לתוכן העמוד