מועדי הגשת בקשות לאישור חריג בצו הארנונה

15/06/2014

מועדי הגשת בקשות לאישור חריג בצו הארנונה

בעקבות פנייתנו למשרד הפנים בדבר אי הבהירות הקיימת ביחס למועד האחרון להגשת בקשות לאישור חריג בצו הארנונה, רצ"ב מכתב הבהרה בנדון הקובע כי המועד האחרון להגשת הבקשות הינו 15.7.14.
עבור לתוכן העמוד