סיכום עם האוצר על הסדרת מבנה תאגידי המים ומעמד הרשויות המקומיות בקשרים עימם

28/07/2011

סיכום עם האוצר על הסדרת מבנה תאגידי המים ומעמד הרשויות המקומיות בקשרים עימם

ביום 27 יולי 2011,  בהמשך למו"מ שהותנע בסיכום ראש הממשלה מראשית השנה - מצ"ב קישור, הגיעו נציגי השלטון המקומי ונציגי משרד האוצר בראשות ר' אגף התקציבים אודי ניסן, להסכמה על שינויים רבים בדרך הפעלתם בעתיד של תאגידי המים. ההסכמה גובשה לכדי הסכם שנחתם במעמד שר האוצר.

 

נציגי השלטון המקומי בצוות המו"מ היו מר יוסי נשרי - ר' עיריית קרית אונו המשמש גם כיו"ר וועדת המים במרכז השלטון המקומי, מר דב צור  - ר' עיריית ראשל"צ, מר חיים ביבס - ראש עיריית מודיעין-מכבים-רעות ומר גיל ליבנה- ר' מ"מ שוהם. בנוסף ליוו את המו"מ מקצועית מנכ"ל מרכז השלטון המקומי וכן הח"מ.

 

להלן הנושאים העקריים הכלולים בהסכם:

 • רשות מקומית שטרם הקימה תאגיד מים ועומדת במספר תנאי סף המפורטים בסיכום ותרצה בכך, תוכל להקים   תאגיד מים עצמאי. רשויות מקומיות שאינן עומדות בתנאי הסף, יצטרפו לתאגיד איזורי.
   
 • שר האוצר יתן פטור מלא ממס הכנסה על משיכת דיוודנד, מס החברות והמס על ריבית הלוואת הבעלים בפעילות תאגידי המים (משמעות הדבר היא החזרה מלאה של יתרת רווחי התאגידים לרשויות המקומיות).
   
 • ראש הרשות המקומית יוכל לשמש כיו"ר תאגיד המים ונושאי משרה בכירים ברשות המקומית, למעט מבקר פנים, יוכלו לכהן כדירקטורים בתאגיד.
   
 • תתאפשר הארכת תקופת השאלת עובדי רשות לתאגיד ל-10 שנים ויותר.
   
 • התאגיד והרשות המקומית יוכלו להשתמש במכרזים משותפים ולשכור יועצים משותפים (בהתקשרויות נפרדות).
   
 • התאגיד יוכל להשתמש במכרזי הסגרת של החברה למשק וכלכלה.
   
 • הרשות המקומית תוכל לשמש כגובה עבור התאגיד תמורת עמלה.
   
 • הרשות המקומית תוכל להשכיר נכסים לתאגיד.
   
 • יוקם צוות משותף שיפעל בחודשים הקרובים כדי לוודא את יישום הסיכום ולסכם מס' נושאים שעדיין במחלוקת (ובהם עניין גרייס להלוואות ביוב, מוקדים משותפים ).

יודגש כי נציגי רשות המים, הגם שנכחו במו"מ סירבו בשלב זה לחתום על ההסכם. יתכן ור' רשות המים הנכנס יוסיף את חתימתו בהמשך

 

שם המפרסם: אריה מצליח - סמנכ''ל כלכלה ומידע

  

עבור לתוכן העמוד