עדכון אוטומאטי בתעריפי הארנונה לשנת 2012

23/10/2011

עדכון אוטומאטי בתעריפי הארנונה לשנת 2012

בהתאם לאמור בפרק ד' בחוק ההסדרים 1992 ולתיקון מס' 9 מ- 2006 לחוק הנ"ל, מתעדכנים תעריפי הארנונה ברשויות המקומיות מידי שנה במקדם הבנוי מ 50% התייקרות מדד המחירים לצרכן ו- 50% התייקרות מדד השכר הציבורי. את התוצאה כופלים ב-80% בגין מה שמכונה מקדם "התייעלות". כזכור המדדים הנלקחים בחשבון הם אלו הידועים ב- 20 לאוקטובר השנה לעומת אלו שהיו ידועים ב- 20 אוקטובר 2010.
 
הרצת הנוסחה שביצענו במרכז השלטון המקומי מצביעה על כך שבשנת תקציב 2012 יעמוד שיעור ההתייקרות האוטומאטי של הארנונה לעומת שנת התקציב 2011 על 3.1% . להלן רכיבי התחשיב:
 

 ערך/מדד  מדד המחירים לצרכן (*)  מדד השכר הציבורי
 מדד ידוע 20 אוקטובר 2010  112.67  8,319
 מדד ידוע 20 אוקטובר 2011  115.97  8,720
 שינוי  2.93%  4.82%
 50%  1.47%  2.41%
     
 סכ''ה השינוי  3.88%  
     
 מזה 80%  3.10%  

(*) בסיס 2006

 

כזכור, בינואר 2011 במסגרת הדיון על תקצוב השלטון המקומי לשנת 2011 ו-2012 סיכם ראש הממשלה שייבחן ביטול מקדם של "ההתייעלות" (בשיעור של 20% )על החישוב האוטומטי של התייקרות הארנונה.הנושא נמצא בתהליך החקיקה בכנסת, סיים חובת הנחה ואמור לעלות לדיון בועדת הכספים במושב הכנסת הקרוב.
 
בשלב זה, שיטת חישוב מקדם ההתייקרות האוטומאטי בארנונה ללא שינוי.

 

שם המפרסם: אריה מצליח - סמנכ''ל כלכלה ומידע

עבור לתוכן העמוד