צו לימוד חובה (צו החינוך) לשנת הלימודים תשע"ב

7/11/2011

צו לימוד חובה (צו החינוך) לשנת הלימודים תשע"ב

ועדת החינוך של הכנסת קיימה היום את חובת ההיוועצות הקבועה בחוק ודנה בהצעת שר החינוך  לצו לימוד חובה (או בשמו השגור "צו החינוך") לשנת הלימודים תשע"ב . בצו, מפורט שיעור ההשתתפות של משרד החינוך במימון נושאים שונים במערכת החינוך הרשמית: גנ"י, בתי"ס יסודיים וחט"ב. כידוע ההשלמה למימון משרד החינוך באה מתקציבי הרשויות המקומיות. יצויין כי הצו שהוצג בוועדה השנה זהה לזה שהוצג אשתקד. מצ"ב  קישור.

במהלך הדיון הוועדה הצגתי את הצורך לעדכן את הצו בכמה תחומים:

א. ביטול קיצוצי עבר. כידוע, לפני מספר שנים הופחתו באופן חד צדדי השתתפויות משרד החינוך בשכר שרתים, מזכירות וכוח עזר נוסף משיעור של - 100% מהתעריף לשיעור של 87%. הקיצוץ שהוצג בזמנו כחד-פעמי לרגל המצב הכלכלי החמור שהיה בשנת 2003, הפך במשך השנים לקבוע.

ב. מימון  נושאים נוספים שקשורים לקיום מערכת החינוך וממומנים כיום, משום מה, רק ע"י הרשויות המקומיות. מדובר בעיקר באחזקה שוטפת של גני חובה, בתי ספר יסודיים וחט"ב (חשמל, טלפון, אחזקת מחשבים, נקיון וכיו"ב). לדעתנו צריך שהממשלה תשתתף ולו גם חלקית במימון נושאים אלו שאי ממונם גורר שונות ברמת האחזקה בין בתי ספר במדינה. נושא זה קשור לצורך להגדיר סל תקציבי אחוד לתלמיד.

ג. הכללה טכנית של נושאים שקשורים לחינוך החובה וממומנים במשותף ע"י הממשלה והרשויות המקומיות, אך משום מה לא כלולים בצו. לקטגוריה זו שייכים הסעות התלמידים, ליווים בחינוך המיוחד, סייעות ועוד.

שר החינוך דיווח לוועדה כי בהתאם לסיכום עם יו"ר מרכז השלטון המקומי מוקמת בימים אלה בראשות מנכ"לית משרד החינוך וועדה משותפת למשרד החינוך,משרד הפנים ומרכז השלטון המקומי שתגיש את מסקנותיה תוך 4 חודשים ותבחן את סוגיות שעורי ההשתתפות של משרד החינוך בתקציב החינוך ברשויות המקומיות שהוזכרו לעיל.

  

שם המפרסם: אריה מצליח - סמנכ''ל כלכלה ומידע

עבור לתוכן העמוד