הערכות ליישום חוק הרשות הארצית לכבאות התשע"ב 2012

5/11/2012

הערכות ליישום חוק הרשות הארצית לכבאות התשע"ב 2012

בחודש אוגוסט השנה, התקבל בכנסת חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה התשע"ב- 2012, במסגרתו הוחלט כי הרשויות המקומיות ישתתפו בתקציב רשות הכבאות במשך חמש שנים מיום כינון הרשות (מסתמן כי מדובר בתחילת שנת 2013).

סכום ההשתתפות השנתי של הרשויות המקומיות בתקציב רשות הכבאות לפי חוק זה, נקבע כשיעור מהשתתפות הרשויות המקומיות בתקציב איגוד ערים או בתקציב המחלקה לשירותי כבאות של הרשות המקומית, כפי שהיה בשנת 2011 ובשיעורים המופיעים בטבלה שלהלן.

 

 שנה

 רשות מקומית נטולת מענק

 רשות מקומית שקיבלה מענק

 2013

90%

60%

 2014

90%

 40%

 2015

80%

 30%

 2016

80%

 30%

 2017

60%

 30%

 

הערים ירושלים ואילת נחשבות למקבלות מענק לעניין חוק זה.

שם המפרסם: איתי חוטר - סמנכ''ל כלכלה

עבור לתוכן העמוד