דגשים בהכנת תקציב הרשות 2013

5/11/2012

דגשים בהכנת תקציב הרשות 2013

שנת 2013 הינה שנת בחירות, ולפיכך תקציב המדינה יאושר רק בכנסת הבאה (הצפי כרגע הוא באפריל - מאי 2013 ). בנקודת הזמן הנוכחית, לא ברור אם בכלל, באיזה היקף, ובאילו נושאים יעשה תיקון בתקציב המדינה לשנת 2013 ומה יהיו השלכותיו על הרשויות המקומיות.
 

מצ"ב מסמך שהוכן על ידי היחידה הכלכלית בשלטון המקומי, הכולל ההערכות שונות ונקודות שיש לקחת בחשבון בעת הכנת תקציב הרשות לשנת 2013.

עבור לתוכן העמוד