הבהרות נוספות ליישום חוק הכבאות

8/12/2012

הבהרות נוספות ליישום חוק הכבאות

החל ממועד הקמת הרשות, השתתפות הרשות בתקציב שירותי הכבאות ייעשה ע"פ החוק החדש (בשיעורים המפורטים בטבלה מתקציב 2011). למען הסר ספק, סכום ההשתתפות החדש מחליף את התקצוב שהיה עד כה ואינו נוסף עליו. כך לדוגמא : רשות מקומית נטולת מענק, תשתתף רק בשיעור של 90% מההשתתפות בשנת 2011  (החל מיום הקמת הרשות) ולא בשיעור 190% משנת 2011.

 

משיחה שהתקיימה בין ראש מינהל ביטחון במש"מ לבין נציגי המשרד לביטחון הפנים, מסתמן כי מועד הקמת הרשות לעניין חוק זה הינו 8 בפברואר 2013.

 

לאור כל האמור, מומלץ לתכנן את תקציב שירותי הכבאות לשנת 2013 באופן הבא:

1.1.2013 – 8.2.2013 לפי החלר היחסי של השנה, בדומה לתקצוב שנים קודמות (כאילו שלא היה החוק על הפרק).
9.2.2013 -31.12.2013 בהתאם לשיעורים הקבועים בטבלה, לפי בסיס התקציב של שנת 2011 ועל פי החלק היחסי שנותר עד סוף השנה.
 

שם המפרסם: איתי חוטר - סמנכ''ל כלכלה

עבור לתוכן העמוד