הנחיות לקביעת אומדן מענק האיזון לשנת 2013 (עדכון מס' 2)

13/01/2013

הנחיות לקביעת אומדן מענק האיזון לשנת 2013 (עדכון מס' 2)

בעקבות פניתינו לראש המינהל המוניציפאלי במשרד הפנים, ביחס לקביעת אומדן מענק האיזון של הרשויות המקומיות לשנת התקציב 2013, רצ"ב מכתב עדכון שנשלח לגזברי הרשויות המקומיות, המאפשר לגזברים לתקן את אומדני התקבולים ממענקי האיזון לשנת 2013 כלפי מעלה.

 

שם המפרסם: איתי חוטר סמנכ''ל כלכלה

עבור לתוכן העמוד