דוח הממונה על תאגידי המים והביוב תאגוד אזורי של תאגידי מים וביוב בישראל ודוח וועדת בלינקוב"

24/04/2013

דוח הממונה על תאגידי המים והביוב תאגוד אזורי של תאגידי מים וביוב בישראל ודוח וועדת בלינקוב"

מועצת רשות המים פרסמה בימים האחרונים שני דוחות לשמיעת עמדות הציבור:

 1. דוח הממונה על תאגידי המים והביוב "תאגוד אזורי של תאגידי מים וביוב בישראל - הצעה למתווה ובחינת כדאיות כלכלית" ואלה עיקרי ההמלצות: 
   
  במסגרת דוח זה מוצע למזג את התאגידים הקיימים כיום ל- 13 תאגידי מים אזוריים, אשר יפרסו בפריסה
  ארצית ויכללו את תחומי פעילותם של כל התאגידים הקיימים כיום וכן את תחומיהן של הרשויות המקומיות
  החייבות בתאגוד אשר טרם העבירו את הפעלת משק המים והביוב בתחומן לתאגידים. בנוסף, מוצע להותיר
  במתכונתם הנוכחית שני תאגידים קטנים – בערבה ובשומרון, אשר עקב ריחוקם הגיאוגרפי ומאפייניהם
  הייחודים אינן מתאימים לשילוב במסגרת תאגיד אזורי.
   
  על פי המודל המוצע, התאגידים הפועלים כיום בתחומי הרשויות המקומיות של התאגיד האזורי ימוזגו לתוך
  התאגיד האזורי. לתאגיד זה תהיה אישיות משפטית אחת, דירקטוריון אחד, מנהל כללי אחד ומצבת עובדים
  אחת. מערך התפעול של התאגיד ינהל באופן אינטגראלי את משקי המים והביוב בכל הרשויות המקומיות
  שבתחומן הוא פועל, ותכנון והקמת תשתיות יעשו באופן מרוכז על ידי התאגיד לכל המרחב.
   
 2. דו"ח ביניים של הוועדה לרגולציה כלכלית במשק המים ("וועדת בלינקוב"), שהמלצתה העיקרית אף היא מיזוג של תאגידים.

» רצ"ב לינק לאתר רשות המים בו פורסמו הדוחות.

 

שם המפרסם: איתי חוטר - סמנכ''ל כלכלה

עבור לתוכן העמוד