טיוטה מתקדמת לחוק ההסדרים מיום 7 במאי 2013

12/05/2013

טיוטה מתקדמת לחוק ההסדרים מיום 7 במאי 2013

ביום 7 במאי פרסם משרד האוצר טיוטה מתקדמת מאוד של הצעות המחליטים במסגרת חוק ההסדרים במשק (רצ"ב כקובץ PDF

להלן מיפוי ההצעות הרלוונטיות לשלטון המקומי:

 1. מיצוי כושר השתכרות לשם זכאות להנחה בארנונה בגין מבחן הכנסה. (ע"מ 38)
   
 2. ביטול השתתפות הרשויות המקומיות בתקציב מוסדות החינוך המוכרים שאינם רשמיים. (חוק "נהרי") (ע"מ 41)
   
 3. פרוגרסיביות בהעברות ממשלתיות לרשויות המקומיות, מתן עצמאות ומנגנון בקרה. (ע"מ 45)
   
 4. תחבורה - הפקעת זכויות במקרקעין של הרשויות המקומיות לצורך הקמת מערכת הסעות המונים. (ע"מ 53)
   
 5. ייעול מקטע החלוקה במשק המים והביוב העירוני. (ע"מ 77)
   
 6. הסדרת המרחב העירוני במשק המים והביוב. (ע"מ 87)
   
 7. מתן סמכות לרשות מקומית להציב מצלמות ולשלוח קנסות בנושאי תעבורה בתחום הרשות. (ע"מ 89)
   
 8. דרישת שקיפות בתקציבי חינוך. (ע"מ 100)
   
 9. רווחה  - הרחבת השירותים לזקן הניתנים דרך הרשויות המקומיות בעקבות העברת גמלה בכסף במקום בעין. (ע"מ 101)
   
 10. עידוד הקמת אשכולות אזוריים למתן שרותים מוניציפאליים. (ע"מ 105)
   
 11. הגנת הסביבה - שינוי הקצאת כספי הקרן לשמירת הניקיון. (ע"מ 106)
   
 12. איחוד מועצות דתיות תוך הוזלת העלויות של המועצות הדתיות. (ע"מ 108)
   
 13. שיפור וייעול הליכי עשיית עסקים בישראל - קיצור פרק הזמן להוצאת היתר בנייה ורפורמה ברישוי עסקים. (ע"מ 124)
   
 14. תחבורה - הפחתת תקציב משרד התחבורה לכבישים עירוניים בסך של 150 מיליון ש"ח בשנת 2013
  וסה"כ 350 מיליון ש"ח בשנת 2014. (ע"מ 175)
   
 15. חינוך - פרוייקט ציל"ה יקוצץ לילדים בגילאים 3-8 בלבד, ברשויות בסוציו 1-3 בלבד (ללא ירושלים). דחיית פיצול כיתות א' וב'. דחיית יום לימודים ארוך. (ע"מ 189)
   
 16. פנים - קיצוץ בסך של 100 מילון ש"ח בתקציב משרד הפנים שעשוי לבוא מתקציבי הרשויות המקומיות. במסגרת פרס ניהול תקין לא יוענק פרס כספי בגובה של 20 מיליון ש"ח.
  ביטול תקציב מימון קריות חינוך – קיצוץ של 10 מיליון ש"ח.
  ביטול מענקי פיתוח לרשויות המקומיות – קיצוץ של 280 מיליון ש"ח. (ע"מ 192)
   
 17. הגברת היציבות התקציבית בשלטון המקומי - כל מתן הנחה חדשה בארנונה יצריך מקור תקציבי מתקציב משרד הפנים לרשויות מקבלות מענק וביטול פטורים שנתנו בעת האחרונה. (ע"מ 193)
   
 18. הפחתת תקציב ההוצאות לבחירות לכנסת ולרשויות המקומיות ומימון מפלגות שוטף. (ע"מ 196)
   
 19. הארכת משך התוכניות לפיתוח יישובי הדרוזים, הצ'רקסים והבדואים תוך הורדת התקצוב השנתי לנושא. (ע"מ 204)
   
 20. קיצוץ של 10% בשכר ראשי הרשויות ונבחרים ברשויות המקומיות והעברת הכספים ה"נחסכים" לאוצר. (ע"מ 227)
   
 21. פיס - תקרת הפרסים פטורי המס תעמוד על 5,000 ש"ח בלבד (במקום 60,000 הקיים כיום),
  כל פרס גבוה יותר יחויב במס. (ע"מ 235)
   
 22. חקיקה הדורשת תקציב – מתן הגנה לגופים המתוקצבים (ובניהם הרשויות המקומיות) מפני חקיקה המגדילה   הוצאותיהם של גופים אלו. (ע"מ 252)
עבור לתוכן העמוד